Girişimci Olabilir miyim?

13 Temmuz 2019 0 Yazar: Lider Atlası

Girişimcilik Testi

Bu test, girişimcilik literatüründe yer alan başarılı girişimcilere ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Testten alacağınız yüksek puan girişimcilik konusunda göstereceğiniz başarıyı garantilememektedir. Aynı şekilde düşük puan almanız da girişimcilik konusunda başarısız olacağınız anlamına gelmez. Bununla birlikte bu test size kendinizi değerlendirmeniz için bir fırsat sunmaktadır. Kendinizi tanımanız ve zorlu olduğu kadar da fırsatlarla dolu girişimcilik serüvenine atılmadan önce daha geniş bir görüş açısı kazanmanız açısından bu testi doldurmanız önerilmektedir.

Aşağıda açıklamaları ile birlikte yer alan çoktan seçmeli soruları kendinize en uygun cevapları seçerek cevaplandırmalısınız. Testi cevaplama amacınız daha yüksek puan almak değil kendinizi daha iyi tanımak olmalıdır. Bu sebeple vereceğiniz cevapların doğruluğu önem taşımaktadır.

Soru Sayısı: 25

Ortalama cevaplama süresi: 7 dakika

1. Vizyon sahibi misiniz? (1/25)Açıklama: Vizyon sahibi olmak, geleceğe dair gerçekçi ve aynı zamanda heyecan verici öngörülerde bulunmak, geleceğin resmini görebilmek olarak açıklanabilir. Gelecekte kendinizi ve kurmak istediğiniz işinizi nereye taşıyabileceğinizi görebilmeli ve bunu diğer insanlara aktarabilmelisiniz.

2.Yaratıcı biri misiniz? (2/25)Açıklama: Yaratıcılık, çevrenizde olup biten olaylar karşısında veya yüzleşmek zorunda olduğunuz problemlere alışılmışın dışında çözümler üretebilmek olarak ifade edilebilir. Girişimci olacak kişilerin sıra dışı çözümler geliştirebilmeleri, çoğunlukla belirsiz koşullar altında çalışmaları sebebiyle oldukça önemlidir.

3. Fırsatları görme konusunda yetenekli misiniz? (3/25)Açıklama: Günlük yaşantımızda bizi kuşatan çok farklı fırsatlar bulunmaktadır. Bunları herkesin görmesi mümkün olamadığı gibi bu fırsatları görebilenler başarılı bir girişimci olmaya daha yatkındır.

4. Özgüven sahibi misiniz? (4/25)Açıklama: Sadece iş yaşamında değil başarmak istediğiniz hemen her işte kendinize ve becerilerinize güven duyabilmelisiniz. Eğer kendinize ve becerilerinize olan güveniniz düşükse bu sizi harekete geçmekten alıkoyacaktır.

5. Liderlik yönünüz güçlü mü? (5/25)Açıklama: Ekibinizdeki kişileri harekete geçirmek, hedeflerin gerçekleşmesi için şevkle çalışmalarını sağlamak, karşılaştıkları güçlüklerle baş edebilmelerine yardımcı olmak, çalışmaları ve diğer üyelerle kuracakları ilişkileri için onlara rehberlik edebilmek, duygu ve düşüncelerini işin başarısı doğrultusunda etkileyebilmek kolay değildir. Bunları başarabilmek etkili liderlik gerektirir.

6. Empati beceriniz? (6/25)Açıklama: Girişimciler, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru biçimde anlayabilmek için onlar gibi düşünebilmeli ve hissedebilmelidir. Bu da empati becerisi ile ilgilidir. İç müşteri olarak adlandırılan çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını da doğru biçimde saptayabilmek de empati kapsamındadır. Empati becerisi güçlü olan girişimciler, beklenti ve ihtiyaçlara karşılık verebilme konusunda daha başarılıdır.

7. İkna yeteneğiniz güçlü mü? (7/25)Açıklama: Girişimci olmaya karar verdiğinizde müşterilerden yatırımcılara, ekip arkadaşlarınızdan işletme dışı paydaşlara kadar pek çok kesimden kişiyle iletişimde olmanız ve bu kişileri yapmak istediğiniz şeyler hakkında ikna etmeniz gerekecektir.

8. Güven oluşturabilme konusunda ne kadar iyisiniz? (8/25)Açıklama: Yapacak olduğunuz ticari faaliyetlerden diğer kişilerle geliştireceğiniz ilişkilere kadar her adımda çevrenizdekilere güven aşılayabilmelisiniz. Çalışma arkadaşlarınız, yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili kişiler sizin faaliyetleriniz, ürünleriniz ve taahhütleriniz konusunda emin olmak isterler. Yeterince güven vermeyen bir kişi veya firma ile hiç kimse çalışmak istemez.

9. Yapmak istediğiniz işle ilgili networkünüz var mı veya oluşturabilir misiniz? (9/25)Açıklama: İş dünyası günümüzde birbiri ile daha çok entegre olmuş durumdadır. Hem iç hem de dış piyasada olan biten konulardan zamanında haberdar olmanızı ve karşılaştığınız sorunların çözümünde size destek olabilecek bir networkünüz varsa girişimcilikteki başarı şansınız artacaktır.

10. Plan yapabilme beceriniz? (10/25)Açıklama: Girişiminiz için kullanmanız gereken kaynakların belirlenmesi, ekip üyelerinin yapacakları işlerin düzenlenebilmesi ve zaman yönetimi gibi pek çok konuda uygun planların yapılması gerekir. Plansız ve düzensiz bir biçimde yapılacak çalışmaların başarısı ancak şans eseridir.

11. Risk üstlenebilme? (11/25)Açıklama: Girişimciler gördükleri fırsatları değerlendirip hedeflerine ulaşabilmek için bazı riskler almak durumundadır. Bununla birlikte risk üstlenmek gözleri kapalı bir biçimde maceraya atılmak şeklinde olmamalıdır. Üstlenilecek risklerin tolere edilebilir seviyede olması gerekir. Ayrıca imkan varsa risklerin tehdit düzeylerinin düşürülmesi yolları aranmalıdır.

12. Sebat edebilme? (12/25)Açıklama: Bazı kişiler yüksek düzeyde heyecan ve tutku ile başladıkları işleri bile sonuna kadar götürmekte zorlanırlar. Zaman içerisinde giriştikleri işten sıkılır ve yarıda bırakırlar. Girişimcinin başarısı ise başladığı işi sonuna kadar götürebilmesine yani sabırla çalışmaya devam etmesine bağlıdır.

13. Çok çalışmaya ne kadar hazırsınız? (13/25)Açıklama: Girişimcilikte başarı hikayesi yazmayı başarmış pek çok girişimci en azından birkaç yıl sürecek olan gelişim aşamasına kadar çok yoğun çalıştıklarını ifade etmektedir. Bazıları iş yerinde uyuduklarını ve ailelerini çok az görebildiklerini söylemektedir.  Girişiminizi başlattıktan sonra en azından birkaç yıl için normal mesai saatlerinin çok üzerinde bazen hiç tatil yapmadan çalışmanız gerekebilir.

14.Belirsizlik durumunda huzursuzluk duymadan çalışabilme? (14/25)Açıklama: Her ne kadar erişilmek istenen hedefler net olarak belirlenmişse de giderek daha çok karmaşıklaşan iş dünyasında belirsizlik hakimdir. Belirsizliğin oldukça yüksek düzeyde olduğu iş çevresinde hedefe odaklı biçimde çalışmayı sürdürebilmek kolay değildir. Ayrıca pek çok insan belirsiz koşullar karşısında şiddetli bir huzursuzluk duyarlar. Başarılı girişimcilerin belirsizlik durumlarında dahi huzursuzluk duymadan çalışabilmeleri gerekir.

15. Problemler karşısında usanç göstermeden çalışabilme? (15/25)Açıklama: İnsanlar problemlerle karşılaştıkça güçleri azalır ve yıpranırlar. Oysa girişimcilikte başarı, problemler karşısında dimdik durabilmeyi ve usanç göstermeden kararlılıkla çalışmayı gerektirir. Problemlerle karşılaştığında bunların üstesinden gelmeye çalışmak yerine vazgeçmeyi tercih edecek kişilerin başarılı olma şansı bulunmamaktadır.

16. Güvencesiz çalışabilme? (16/25)Açıklama: Girişimci olmak pek çok bakımdan bağımsız olmak demektir. Bu sebeple girişimciler için başkaları tarafından  iş güvencesi sağlanması söz konusu değildir. Günümüzde pek çok insan kariyerini iş güvencesini gözeterek planlamaktadır.

17. Muhasebe konusunda bilgi düzeyiniz? (17/25)Açıklama: Yapmış olduğunuz tüm faaliyetlerin belirli bir maliyeti olduğunu var sayarsak bunların denetimini yapabilmek ve harcamaların niteliği konusunda analiz yapabilmek için bunların kayıt altına alınması gerekir. Her ne kadar muhasebe konusunda uzman kişilerden hizmet satın alınacak olsa bile temel düzeyde bilgi sahibi olunması girişimcilik konusunda elinizi güçlendirecektir.

18. Finansal konularda bilgi düzeyiniz? (18/25)Açıklama: Girişiminizin pek çok açıdan etkin bir finansal yönetime muhtaç olduğunu söylemek gerekir. Girişimi başlatmak için gerekli sermayenin bulunması, nakit akışının nasıl yönetileceği, biriken paraların nasıl değerlendirileceği gibi hususlarda farklı alternatifleri değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olmanız gerekir.

19. Öğrenmeye ne kadar açıksınız? (19/25)Açıklama: Günümüzde her alanda pek çok yenilik karşımıza çıkmaktadır. Böyle dinamik bir ortamda iş yapmak isteyen herkes yeni koşulların oluşturduğu baskı veya sunduğu fırsatları kendi yararlarına çevirebilmelidir. Bunu yapabilmek de ancak yeni şeyler öğrenmeye açık olmakla mümkün olabilir. Girişimcilerin yenilikler karşısında sahip oldukları bilgilerini güncelleyebilmeleri gerekir.

20. Başkalarının fikir ve tecrübelerinden yararlanabilme? (20/25)Açıklama: Pek çok insan bildikleri şeylerin doğruluğuna öyle güçlü bir biçimde inanır ki başkalarının fikir ve önerilerini göremezler. Bu nedenle sağlıklı karar vermek güçleşir. Başarılı girişimciler başkalarından fikir alabilme fırsatı doğduğunda bu fırsatı asla kaçırmazlar. Benzer şekilde başkalarının tecrübelerinin de oldukça kıymetli olduğunu bilirler. Bu sebeple her şeyi baştan yapmak yerine başkalarının tecrübelerinden istifade etmeye çalışırlar.

21. Başlatmak istediğiniz iş hakkında bilgi düzeyiniz? (21/25)Açıklama: Bazı girişimler teknik bilgi gerektirebilir. Örneğin dijital bir girişim için harekete geçmek isterseniz yazılım konusunda bilgi sahibi olmanız gerekebilir.

22. Aile üyeleri arasında girişimci kişiler var mı? (22/25)Açıklama: Girişimcilik konusunda aile üyelerinin deneyimleri etkilidir. Anne, baba veya kardeşlerden birinin girişimcilik konusunda deneyim sahibi olması girişimciliğe yönelme konusunda cesaretlendirici bir durumdur. Şirket sahiplerinin çocukları büyüdüklerinde girişimciliğe daha çok yönelimli olabilmektedir.

23. Yakın arkadaşlar arasında girişimci kişiler var mı? (23/25)
Açıklama: Aile üyelerinde olduğu gibi yakın arkadaşlar arasında girişimciler bulunuyorsa bu da girişim başlatma konusunda cesaretlendirici olabilir.

24. Ticari bir işletmede çalıştınız mı? (24/25)Açıklama: Eğer bir işletme bünyesinde edindiğiniz iş tecrübeniz varsa girişimcilik konusunda daha avantajlı olabilirsiniz. İmkanınız varsa kendi girişiminizi başlatmadan önce başka işletmelerde iş deneyimi edinmeyi fırsat olarak düşünebilirsiniz.

25. Yeterli kaynaklara sahip misiniz veya gerekli kaynakları makul bir şekilde sağlayabilecek misiniz? (25/25)Açıklama: Girişim başlatabilmek için bir miktar sermayeye ve diğer üretim faktörlerine ihtiyacınız olacak. Eğer yeterli kaynağınız yoksa bu konuda yapabilecekleriniz hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Testi tamamladın!

Email adresiniz