Yazar: Lider Atlası

18 Mart 2019 0

Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı

Yazar: Lider Atlası

Bu yaklaşım örgütlerin sosyal yönüne vurgu yapmakta ve insan davranışı üzerinde dolayısıyla da çalışanların verimliliği ve üretkenliği üzerinde sosyal ortamın, kural ve standartlardan daha çok etkiye sahip olduğunu savunmaktadır.

14 Mart 2019 0

İK Politikaları ve İlkeleri

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetiminde politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken çeşitli ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, İK politikalarının yönünü belirlemekte ve sınırlarını çizmektedir.

12 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetimi, örgütün amaçları çerçevesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının örgüte kazandırılması ve bu kaynaktan en uygun biçime faydalanılması amacıyla gerçekleştirilen iş ve işlemlerin bütünüdür.

10 Mart 2019 0

Örgütsel Davranış’ın Tarihçesi

Yazar: Lider Atlası

Örgütsel Davranış disiplininin 1960’lı yıllarda inceleme konusu yapılmaya başlandığı ifade edilebilir. Örgütsel Davranış’ın ortaya çıkışında ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler önemli rol oynamaktadır.