Yazar: Lider Atlası

14 Mart 2019 0

İK Politikaları ve İlkeleri

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetiminde politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken çeşitli ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, İK politikalarının yönünü belirlemekte ve sınırlarını çizmektedir.

12 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetimi, örgütün amaçları çerçevesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının örgüte kazandırılması ve bu kaynaktan en uygun biçime faydalanılması amacıyla gerçekleştirilen iş ve işlemlerin bütünüdür.

10 Mart 2019 0

Örgütsel Davranış’ın Tarihçesi

Yazar: Lider Atlası

Örgütsel Davranış disiplininin 1960’lı yıllarda inceleme konusu yapılmaya başlandığı ifade edilebilir. Örgütsel Davranış’ın ortaya çıkışında ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler önemli rol oynamaktadır.

8 Mart 2019 0

Liderin Özellikleri

Yazar: Lider Atlası

Özellikler yaklaşımı esas olarak grup içerisindeki bireylerden yalnızca belirli özelliklere sahip birinin lider olarak öne çıkabileceğini ileri sürmektedir.

7 Mart 2019 0

Liderlik Nedir?

Yazar: Lider Atlası

“Liderlik tıpkı güzellik gibidir. Tanımlaması zordur ama karşılaşıldığında hemen anlaşılır.” W. Bennis İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla bir…

5 Mart 2019 0

Kuluçka Merkezleri

Yazar: Lider Atlası

Gerekli adımlar atıldığında ekonomik kalkınmada adeta bir çarpan etkisi oluşturabilen girişimcilik her geçen gün daha çok insanın ilgisini çekiyor. Girişimciliğin…