Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

Ücret, sadece işçi ve işveren arasındaki bir uzlaşma noktası veya bir ilişki gibi görünse de bu alanla sınırlandırılamayacak kadar önemli bir konudur.

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme

Performansın ölçülmesi, çalışanların başarılarını, tutum ve davranışlarını, kişisel özelliklerini ve bunların örgüte olan katkılarını belirlemeye imkan veren sistemli bir ölçümdür. Çalışanın sadece iş ile ilgili değil genel anlamda bütün yönleriyle değerlendirilmesi söz konusudur.

Eğitim ve Geliştirme

Eğitim ve Geliştirme

Sayısız faydasına rağmen çalışanların eğitimi yeterince önemsenmemektedir. Araştırmalar; iş dünyasında eğitim ihtiyacının çok küçük bir kısmının profesyonel eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, danışmanlar ve okullar tarafından karşılandığını göstermektedir.

İşgören Seçimi ve Yerleştirme

İşgören Seçimi

Örgütler farklı sebeplere bağlı olarak yeni üyelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılama konusunda en önemli öncelik doğru iş için doğru kişiyi bulabilmektir.

İş Analizi

İş Analizi ve İş Tasarımı

İş analizi ile; işin niteliği, nasıl yapılacağı, ne tür beceri ve tecrübe gerektirdiği gibi sorulara cevap aranır. İş tasarımı ise işi, çalışan açısından daha zevkli hale getirmeye çalışmaktır.