Kategori: İnsan Kaynakları Yönetimi

6 Mayıs 2019 0

Ücret Yönetimi

Yazar: Lider Atlası

Ücret, sadece işçi ve işveren arasındaki bir uzlaşma noktası veya bir ilişki gibi görünse de bu alanla sınırlandırılamayacak kadar önemli bir konudur.

3 Mayıs 2019 0

Performans Değerlendirme

Yazar: Lider Atlası

Performansın ölçülmesi, çalışanların başarılarını, tutum ve davranışlarını, kişisel özelliklerini ve bunların örgüte olan katkılarını belirlemeye imkan veren sistemli bir ölçümdür. Çalışanın sadece iş ile ilgili değil genel anlamda bütün yönleriyle değerlendirilmesi söz konusudur.

1 Mayıs 2019 0

Eğitim ve Geliştirme

Yazar: Lider Atlası

Sayısız faydasına rağmen çalışanların eğitimi yeterince önemsenmemektedir. Araştırmalar; iş dünyasında eğitim ihtiyacının çok küçük bir kısmının profesyonel eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, danışmanlar ve okullar tarafından karşılandığını göstermektedir.

29 Nisan 2019 0

İşgören Seçimi

Yazar: Lider Atlası

Örgütler farklı sebeplere bağlı olarak yeni üyelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılama konusunda en önemli öncelik doğru iş için doğru kişiyi bulabilmektir.

24 Nisan 2019 0

İş Analizi ve İş Tasarımı

Yazar: Lider Atlası

İş analizi ile; işin niteliği, nasıl yapılacağı, ne tür beceri ve tecrübe gerektirdiği gibi sorulara cevap aranır. İş tasarımı ise işi, çalışan açısından daha zevkli hale getirmeye çalışmaktır.

27 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Planlaması

Yazar: Lider Atlası

Örgütsel amaçları gerçeğe dönüştürmek büyük ölçüde örgütün insan kaynağının başarısına bağlıdır. Dolayısıyla örgüt tarafından istihdam edilecek iş gücünün niteliğinin ve bu iş gücünden ne şekilde fayda sağlanacağının belirlenmesi son derece önemlidir.

23 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Yazar: Lider Atlası

İKY uygulamalarının önceliği, örgütsel performansın iyileştirilmesi ve erişilen performans düzeyinin korunmasıdır. İKY uygulamaları, örgütlerin ihtiyaç duyduğu yeteneklerin belirlenmesinden, işten ayrılma sonrasına kadar bir dizi iş ve işlemler şeklinde düşünülebilir.

14 Mart 2019 0

İK Politikaları ve İlkeleri

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetiminde politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken çeşitli ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, İK politikalarının yönünü belirlemekte ve sınırlarını çizmektedir.

12 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar: Lider Atlası

İnsan kaynakları yönetimi, örgütün amaçları çerçevesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının örgüte kazandırılması ve bu kaynaktan en uygun biçime faydalanılması amacıyla gerçekleştirilen iş ve işlemlerin bütünüdür.