Şirketler- Ortaklıklar

Şirketler

Şirket veya diğer adı ile ortaklık, genel bir ifade ile iki veya daha çok kişi tarafından sağlanan sermayelerin birleştirmeleri ile kurulan işletme çeşididir.

İşletme Türleri

İşletme Türleri

Günümüzde insan ihtiyaçlarının çok büyük bir kısmı işletmeler aracılığıyla karşılanır. Bu durum insan ihtiyaçlarının çeşitliliği ile orantılı bir biçimde işletmelerin de çeşitlenmesini sağlamıştır.

İşletme Fonksiyonları

Yönetim alanına oldukça önemli katkıları olan Fransız Mühendis Henry Fayol, işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri çeşitli özelliklerine bağlı olarak gruplandırmıştır.

İşletme Amaçları

İşletme Amaçları

İşletmenin amaçları; gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda elde edilmesi beklenen sonuçlar olarak açıklanabilir. İşletme özelinde amaçların belirlenmesi aşamasında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceği, nasıl kar sağlanacağı, pazarın ve çevresel koşulların belirlenecek amaçları başarmak için elverişli olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır.

işletme ve önemi

İşletme ve Önemi

İşletmeler, kar sağlamak amacıyla, toplum için faydalı mal ve hizmetler üreten örgütlerdir.