Kategori: İşletme Yönetimi

1 Nisan 2019 0

İşletme Amaçları

Yazar: Lider Atlası

İşletmenin amaçları; gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda elde edilmesi beklenen sonuçlar olarak açıklanabilir. İşletme özelinde amaçların belirlenmesi aşamasında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceği, nasıl kar sağlanacağı, pazarın ve çevresel koşulların belirlenecek amaçları başarmak için elverişli olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır.