Kategori: Liderlik

2 Aralık 2019 0

Duygusal Zeka ve Liderlik

Yazar: Lider Atlası

Duygusal zeka kişinin duygulardan yola çıkarak kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlamasını sağlar. Dolayısıyla farklı insanlarla etkileşimde bulunmak durumunda olan liderler için duygusal zeka yetkinliklerinin önemi daha da belirgin bir hal almaktadır.

18 Kasım 2019 0

Karizmatik Liderlik

Yazar: Lider Atlası

Karizmatik liderlik yaklaşımında liderin, izleyiciler üzerinde çok güçlü bir etkisi söz konusudur. Öyle ki bazı araştırmacılar bu etkinin sonsuz, sınırsız olabileceğini ifade etmektedir.

15 Mayıs 2019 0

Liderlikte Davranışsal Yaklaşımlar

Yazar: Lider Atlası

Liderlik literatüründe davranışsal yaklaşımlar ise liderin takipçileri ile olan etkileşiminde ve başarmak istediği işi gerçekleştirmek amacıyla sergilemiş olduğu davranışlar üzerinde durmaktadır.

19 Nisan 2019 0

Liderlik Testi

Yazar: Lider Atlası

Liderlik konusu hem yöneticilerin başarılarını artırmaları hem de çalışanların daha ideal çalışma ortamlarına kavuşmaları bakımından önemli bir yere sahiptir. Geçmişte ve günümüzde ileri sürülmüş çeşitli liderlik yaklaşımlarının yöneticiler tarafından öğrenilmesi önemli farklar oluşturabilir.

17 Nisan 2019 0

Liderin Gücü

Yazar: Lider Atlası

Liderlik bağlamında ele alınan güç kavramı, diğer insanları etkileyebilme ve yönlendirebilme becerisi olarak açıklanabilir. Belirli bir grupta veya örgütte lider olarak öne çıkan kişinin, takipçilerini çeşitli şekillerde etkileyebilmesi ve yönlendirebilmesi için gerekli olan şey güçtür.

15 Nisan 2019 0

Lider – Yönetici Farkları

Yazar: Lider Atlası

#Lider – #Yönetici Farkları – #Liderlik konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için lider ve yönetici arasındaki ayrıma dikkat çekilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. #Yönetim #ÖrgütselDavranış #ik #iky #işletme

8 Mart 2019 0

Liderin Özellikleri

Yazar: Lider Atlası

Özellikler yaklaşımı esas olarak grup içerisindeki bireylerden yalnızca belirli özelliklere sahip birinin lider olarak öne çıkabileceğini ileri sürmektedir.

7 Mart 2019 0

Liderlik Nedir?

Yazar: Lider Atlası

“Liderlik tıpkı güzellik gibidir. Tanımlaması zordur ama karşılaşıldığında hemen anlaşılır.” W. Bennis İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla bir…