Liderlikte Davranışsal Yaklaşımlar

Liderlik literatüründe davranışsal yaklaşımlar ise liderin takipçileri ile olan etkileşiminde ve başarmak istediği işi gerçekleştirmek amacıyla sergilemiş olduğu davranışlar üzerinde durmaktadır.

Liderlik Testi

Liderlik konusu hem yöneticilerin başarılarını artırmaları hem de çalışanların daha ideal çalışma ortamlarına kavuşmaları bakımından önemli bir yere sahiptir. Geçmişte ve günümüzde ileri sürülmüş çeşitli liderlik yaklaşımlarının yöneticiler tarafından öğrenilmesi önemli farklar oluşturabilir.

Liderin Güç Kaynakları

Liderin Gücü

Liderlik bağlamında ele alınan güç kavramı, diğer insanları etkileyebilme ve yönlendirebilme becerisi olarak açıklanabilir. Belirli bir grupta veya örgütte lider olarak öne çıkan kişinin, takipçilerini çeşitli şekillerde etkileyebilmesi ve yönlendirebilmesi için gerekli olan şey güçtür.

Lider - Yönetici Farkları

Lider – Yönetici Farkları

#Lider – #Yönetici Farkları – #Liderlik konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için lider ve yönetici arasındaki ayrıma dikkat çekilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. #Yönetim #ÖrgütselDavranış #ik #iky #işletme

Liderin Özellikleri

Özellikler yaklaşımı esas olarak grup içerisindeki bireylerden yalnızca belirli özelliklere sahip birinin lider olarak öne çıkabileceğini ileri sürmektedir.