Kategori: Örgütsel Davranış

11 Kasım 2019 0

Duygusal Zeka

Yazar: Lider Atlası

Yapacak olduğumuz işte duygusal davranmak zararlı mıdır? Çevremizdeki kişilerden “o, işine duygularını karıştırmayacak kadar profesyonel biridir”, “işine duygularını katmamalısın”, “duygular insanı aldatır” gibi sözler işitiriz. Duyguların yapılacak işte zaafa neden olacağına yaygın bir inanç vardır. Peki ya duygularımızın zaaf bir kenara bize önemli avantajlar sağlayabileceğini iddia edersek…

22 Nisan 2019 0

Motivasyon-Güdüleme

Yazar: Lider Atlası

Motive etme veya diğer ismi ile Güdüleme, bir insanın belirli bir işi yapmak veya bir davranışı gerçekleştirmek üzere harekete geçirilmesidir. Bu bağlamda motivasyon; çalışanın belirli bir işin yapılması veya bir davranışı gerçekleştirme konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi veya cesaretlendirilmesi olarak düşünülebilir.