Yönetim ve Karar Verme

Yönetim ve Karar Verme

Karar verme yöneticinin en temel görevi olarak görülebilir. Öyle ki bazı durumlarda yöneticilik, karar verme işi olarak da açıklanabilmektedir.

Yönetici ve Yönetici Rolleri

Yönetici ve Yönetici Rolleri

Yönetim kavramı açıklanırken yönetimin bir süreç olduğu ve bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarının bulunduğu ifade edilmişti. Genel bir ifade ile bu aşamaları ve bir bütün olarak bu süreci yöneten kişi yöneticidir.

Yönetim Nedir

Yönetim Nedir?

İnsanlar arasında geliştirilen iş birliklerine uyum kazandırabilmek için yönetim konusu ön plana çıkmaktadır. Yönetim en sade biçimde başkaları aracılığıyla iş görmek olarak açıklanabilir.