Kategori: Yönetim

7 Şubat 2020 0

Denetleme

Yazar: Lider Atlası

Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuç öngörülenden ve istenenden çok daha farklı olabilir. İşte bu durumun tespiti ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için yapılması gereken şey denetimdir.

3 Şubat 2020 0

Koordinasyon

Yazar: Lider Atlası

Koordinasyon konusunun açık bir ifade ile yöneticinin dert edinmesi gereken bir konu olduğunu söylemek gerekir.

31 Ocak 2020 0

Yöneltme (Kumanda Etme)

Yazar: Lider Atlası

Örgütleme ya da teşkilatlanma aşamasında örgüte kabul edilen üyelerin yeteneklerini sergileyecekleri, işe yönelik tutumlarının oluşacağı, kişilik özelliklerine, örgütsel politikalara ve örgüt kültürüne bağlı olarak davranışlarının şekilleneceği aşama yöneltme aşamasıdır.

27 Ocak 2020 1

Örgütleme

Yazar: Lider Atlası

Örgütleme veya teşkilatlanma fonksiyonu belirli bir amacın gerçekleştirilmesi ya da daha doğru bir ifade ile hazırlanan planın uygulanması amacıyla gerekli örgüt yapısının oluşturulması sürecidir.

24 Ocak 2020 0

Planlama

Yazar: Lider Atlası

Yönetim fonksiyonlarının ilki olan Planlama, gelecekte yapılacak işlerin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu sade ifade ile tanımlanan planlama süreci esasında oldukça çeşitli unsurların gözetilmesini ve hesaba katılmasını gerektiren karmaşık bir özelliğe sahiptir.

20 Ocak 2020 0

Yönetim Fonksiyonları

Yazar: Lider Atlası

Yönetimin ne olduğunu açıklarken üzerinde önemle durulması gereken en önemli konulardan biri de yönetim fonksiyonlarıdır. Yönetim fonksiyonlarının tam olarak anlaşılması yönetici konumundaki kişilere, yaptıkları işlerle ilgili daha isabetli değerlendirmelerde bulunma imkanı sunar.

25 Mart 2019 0

Yönetici ve Yönetici Rolleri

Yazar: Lider Atlası

Yönetim kavramı açıklanırken yönetimin bir süreç olduğu ve bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarının bulunduğu ifade edilmişti. Genel bir ifade ile bu aşamaları ve bir bütün olarak bu süreci yöneten kişi yöneticidir.

21 Mart 2019 0

Yönetim Nedir?

Yazar: Lider Atlası

İnsanlar arasında geliştirilen iş birliklerine uyum kazandırabilmek için yönetim konusu ön plana çıkmaktadır. Yönetim en sade biçimde başkaları aracılığıyla iş görmek olarak açıklanabilir.