Hakkında

Hakkında

Günümüz toplumları eskisine kıyaslanamayacak ölçüde farklı örgütlenme biçimlerini hayata geçirdiler. Örgütlenme biçimlerinde bu kadar çok çeşitlilik görülmesine karşına karşın bazı temel unsurların paylaşıldığı görülebilir. Ticari örgütlerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden küçük arkadaş gruplarına kadar her örgütsel yapıda liderlik olgusu karşımıza çıkmaktadır.

Oldukça farklı biçimlerde beliren liderlik olgusunun grupların ve örgütlerin başarılarında kilit rol oynadığı genel kabul gören bir düşüncedir. Başka bir ifade ile grubun başarısı ancak etkili bir liderlik ile mümkün olabilir. Alanında uzman, deneyimli ve becerikli üyelerin bir araya gelmesi grubun başarısını garantilemeye yetmemektedir. Etkili bir liderlikten yoksun grupta üyelerin ne kadar hünerli olduğu önemli değildir. Oysa etkili bir liderlik sayesinde çeşitli kaynaklardan ve beceriden yoksun grupların bile başarıya ulaşması mümkün olabilmektedir.

Liderlik becerileri sadece örgütün bir bütün olarak başarısını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda takipçilerin psikolojik durumlarının da olumlu bir seyir izlemesini sağlıyor. Liderin takipçilerine davranış biçimi, sadece örgütsel bağlamda değil takipçilerin aile yaşamında da etkilerini gösterebiliyor. Bu bakımdan liderlik, çok daha geniş bir açıdan incelenmesi gereken bir olgudur.

Kısaca açıklanan bu önemi sebebiyle liderlik, uzun yıllar boyunca araştırmacıların ilgi odağında yer almıştır. Bununla birlikte liderlik anlayışında ve uygulamalarında dikkati çeken farklılıklar göze çarpmakta. Ayrıca çok farklı liderlik özellikleri ve bu özelliklerle ilgili farklı değerlendirmeler de liderlik yazınında yerini almış bulunuyor. Lider Atlası (http://www.lideratlasi.com) ile liderlik konusu tüm yönleri ile tanıtılmaya  çalışılacaktır.  Bu websitesine gelecekte ulaşılması amaçlanan kapsamı nedeniyle lider atlası ismini vermeyi uygun gördük.

Liderlik nedir? Etkili liderlik nasıl sağlanır? Liderlikte başarı faktörleri nelerdir? gibi sorulara doyurucu cevaplar vermenin yanı sıra liderlerin özellikleri, liderlik teorileri ve uygulamaları geniş bir biçimde açıklanacaktır. Ayrıca liderlik ile ilgili olan yönetim, örgütsel davranış, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve daha bir çok konuya da yer verilecektir. Bütün bu konuların liderlik ile yakından ilgili olduğu görülebilir. Dolayısıyla temel amaç liderlik konularını tüm yönleri ile açıklayan bir lider atlası oluşturmak. Ayrıca oluşturulacak olan özel alanlar ile iş dünyası ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Özetlemek gerekirse bu site ile liderlik ve yönetim konularına ilgi duyan herkes için referans olabilecek geniş bir bilgi bankası oluşturulması hedeflenmektedir.

Düşünceni paylaş!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.