3 Mayıs 2019 0

Performans Değerlendirme

Yazar: Lider Atlası

Performansın ölçülmesi, çalışanların başarılarını, tutum ve davranışlarını, kişisel özelliklerini ve bunların örgüte olan katkılarını belirlemeye imkan veren sistemli bir ölçümdür. Çalışanın sadece iş ile ilgili değil genel anlamda bütün yönleriyle değerlendirilmesi söz konusudur.

1 Mayıs 2019 0

Eğitim ve Geliştirme

Yazar: Lider Atlası

Sayısız faydasına rağmen çalışanların eğitimi yeterince önemsenmemektedir. Araştırmalar; iş dünyasında eğitim ihtiyacının çok küçük bir kısmının profesyonel eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, danışmanlar ve okullar tarafından karşılandığını göstermektedir.

22 Nisan 2019 0

Motivasyon-Güdüleme

Yazar: Lider Atlası

Motive etme veya diğer ismi ile Güdüleme, bir insanın belirli bir işi yapmak veya bir davranışı gerçekleştirmek üzere harekete geçirilmesidir. Bu bağlamda motivasyon; çalışanın belirli bir işin yapılması veya bir davranışı gerçekleştirme konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi veya cesaretlendirilmesi olarak düşünülebilir.

19 Nisan 2019 0

Liderlik Testi

Yazar: Lider Atlası

Liderlik konusu hem yöneticilerin başarılarını artırmaları hem de çalışanların daha ideal çalışma ortamlarına kavuşmaları bakımından önemli bir yere sahiptir. Geçmişte ve günümüzde ileri sürülmüş çeşitli liderlik yaklaşımlarının yöneticiler tarafından öğrenilmesi önemli farklar oluşturabilir.

17 Nisan 2019 0

Liderin Gücü

Yazar: Lider Atlası

Liderlik bağlamında ele alınan güç kavramı, diğer insanları etkileyebilme ve yönlendirebilme becerisi olarak açıklanabilir. Belirli bir grupta veya örgütte lider olarak öne çıkan kişinin, takipçilerini çeşitli şekillerde etkileyebilmesi ve yönlendirebilmesi için gerekli olan şey güçtür.