1 Nisan 2019 0

İşletme Amaçları

Yazar: Lider Atlası

İşletmenin amaçları; gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda elde edilmesi beklenen sonuçlar olarak açıklanabilir. İşletme özelinde amaçların belirlenmesi aşamasında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceği, nasıl kar sağlanacağı, pazarın ve çevresel koşulların belirlenecek amaçları başarmak için elverişli olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır.

27 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Planlaması

Yazar: Lider Atlası

Örgütsel amaçları gerçeğe dönüştürmek büyük ölçüde örgütün insan kaynağının başarısına bağlıdır. Dolayısıyla örgüt tarafından istihdam edilecek iş gücünün niteliğinin ve bu iş gücünden ne şekilde fayda sağlanacağının belirlenmesi son derece önemlidir.

25 Mart 2019 0

Yönetici ve Yönetici Rolleri

Yazar: Lider Atlası

Yönetim kavramı açıklanırken yönetimin bir süreç olduğu ve bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarının bulunduğu ifade edilmişti. Genel bir ifade ile bu aşamaları ve bir bütün olarak bu süreci yöneten kişi yöneticidir.

23 Mart 2019 0

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Yazar: Lider Atlası

İKY uygulamalarının önceliği, örgütsel performansın iyileştirilmesi ve erişilen performans düzeyinin korunmasıdır. İKY uygulamaları, örgütlerin ihtiyaç duyduğu yeteneklerin belirlenmesinden, işten ayrılma sonrasına kadar bir dizi iş ve işlemler şeklinde düşünülebilir.

21 Mart 2019 0

Yönetim Nedir?

Yazar: Lider Atlası

İnsanlar arasında geliştirilen iş birliklerine uyum kazandırabilmek için yönetim konusu ön plana çıkmaktadır. Yönetim en sade biçimde başkaları aracılığıyla iş görmek olarak açıklanabilir.

20 Mart 2019 0

Kişilik ve Kişilik Kuramları

Yazar: Lider Atlası

Kişilik özelliklerinin nasıl farklılaştığını ve kişiliğin hangi unsurlardan etkilendiğini ortaya koymaya çalışan araştırmacılar kişiliğin genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillendiğini ileri sürmektedirler.

18 Mart 2019 0

Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı

Yazar: Lider Atlası

Bu yaklaşım örgütlerin sosyal yönüne vurgu yapmakta ve insan davranışı üzerinde dolayısıyla da çalışanların verimliliği ve üretkenliği üzerinde sosyal ortamın, kural ve standartlardan daha çok etkiye sahip olduğunu savunmaktadır.