Kuluçka Merkezleri

Kuluçka Merkezleri

Gerekli adımlar atıldığında ekonomik kalkınmada adeta bir çarpan etkisi oluşturabilen girişimcilik her geçen gün daha çok insanın ilgisini çekiyor. Girişimciliğin…

Örgütsel Davranış: Tanım ve Kapsamı

Pek çok bilim dalı insan davranışlarını anlama ve açıklamayı temel edinmiştir. Psikoloji bireyin davranışlarını incelerken sosyoloji toplumların davranışlarını incelemektedir. Örgütsel…