Projeler

Projeler

“Bana anlatırsanız unuturum; bana gösterirseniz hatırlarım; beni dahil edersiniz, anlarım.” Çin Atasözü

Eğitim sürecinde uygulama içeren çalışmaların önemi büyüktür. Öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki yerini görmeleri ve öğrendiklerini nasıl kullanabileceklerini deneyimlemeleri onlara eşsiz beceriler kazandırabiliyor.

Öğrencilerin uygulama çalışmaları sayesinde kendilerini daha kolay ifade edebilmeleri, yeteneklerini keşfedebilmeleri, yapabilecekleri konusunda öz-güvenlerinin gelişmesi, bir fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterebilmeleri mümkün olabiliyor.

Son yıllarda uygulama çalışmalarının kapsamının genişletilmesi ve öğrencilerin eğitim süreci içerisinde daha aktif roller üstlenmelerinin sağlanması giderek daha çok benimsenen yaklaşımlardır.

Girişimcilik derslerinin de uygulamaya dönük olarak işlenmesinin gerekliliğine inanarak öğrencilerimin girişimcilik ekseninde çeşitli görevler içeren çalışmalar gerçekleştirmelerini istiyorum. İlk defa 2019 yılında eğitim gören girişimcilik dersi öğrencilerini, gelecekte yapmaktan keyif alacakları bir girişimi başlatmak üzere iş planı hazırlamakla sorumlu tuttum. Standartları belirledikten sonra hayal güçlerini sınırlandırmamalarını tavsiye ettim. Ayrıca yapılması mümkün görülmeyen fikirlerini bile iş fikrine dönüştürmeye çalışmalarını ve iş planlarını bu fikirleri gerçeğe dönüştürecek şekilde oluşturmalarını istedim. Sonuçta oldukça ilgi çekici ve hem okurken hem de dinlerken keyif veren fikirlerin yer aldığı planları bana ulaştırdılar.

Bazıları planlarını teslim ederken ve daha sonrasında planları hakkında benimle konuşurken oldukça heyecanlanıyordu. Bazıları ödev olarak nitelendirdikleri bu çalışmayı sonradan o kadar çok kanıksamışlardı ki planlarını hazırladıkları bu fikirleri gerçek bir girişime döndürmek için sermaye aramaya koyulmuştu.

2020 yılından itibaren girişimcilik dersi öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek çalışmaları bu bölümde yayınlamayı planlıyorum. Ayrıca tanıtım ve duyurular için bir de twitter hesabı oluşturuldu (Gen Z Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu). İçinde doğup büyüdükleri zaman dilimine has özellikler nedeniyle Z kuşağı olarak adlandırılan bu jenerasyon için uygun bir isim olacağını düşünüyorum.

2020 yılındaki uygulama çalışmasında öğrencilerin, ekip içerisinde çalışmanın önemini, faydalarını ve zorluklarını deneyimlemeleri gerektiğini düşündüm. Bununla birlikte son dönemde oldukça yoğun bir şekilde hayatımıza giren dijital girişimcilik konusuna da eğilmelerini sağlayacak bir çalışma tasarlamayı uygun gördüm. Öğrencilere, ekipler oluşturup çalışma konuları ile ilgili dijital dergiler hazırlamaları, dergilerin maliyetlerini karşılaması ve gelir sağlayabilmeleri için sponsor veya dergiye reklam veren işletmeleri bulmaları gerektiğini söyledim. Benzerlik kurulmaya çalışılsa da okul gazetelerinin aksine doğrudan piyasaya dönük bir girişimi başlatmalarını istedim.

Genel kaideleri belirledikten sonra dergilerine verecekleri isimleri, hazırlayacakları içerikleri, çalışma yöntemleri ve daha pek çok konuda yapılan her işi ve alınan her bir kararı raporlamak şartıyla tam bir olarak özgürdüler. Sonuçta Z kuşağına yaraşır oldukça ilgi çekici fikirler ürettiler.

Fikirlerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda çoğu zaman kafa karışıklığı yaşamış olsalar da bir çözüm bulup ilerlemeyi sürdürdüler. Covid-19 nedeniyle okula ara verilmiş olmasına ve bu yüzden ülkenin farklı bölgelerine dağılmalarına rağmen sanal ekip anlayışı içerisinde çalışmalarını süratle tamamladılar.

Öğrencilerin büyük bir özveri ile hazırlamış oldukları dergileri keyifle okumanız dileğiyle…

Proje Adı : Dijital Girişimcilik Kapsamında E-Dergilerin Oluşturulması (2020)