Etiket: Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

18 Kasım 2019 0

Karizmatik Liderlik

Yazar: Lider Atlası

Karizmatik liderlik yaklaşımında liderin, izleyiciler üzerinde çok güçlü bir etkisi söz konusudur. Öyle ki bazı araştırmacılar bu etkinin sonsuz, sınırsız olabileceğini ifade etmektedir.