Girişimci Olabilir miyim?

Girişimci yönünü keşfetmek isteyen kişiler için hazırlanan Girişimcilik Testi sayesinde kendinizi farklı açılardan değerlendirme fırsatı bulacaksınız.

İş Fikri

Çevremizde olup bitenleri ve yeni gelişmeleri gerektiği gibi gözlemleyip bize sunduğu fırsatları algılayabilirsek bu ihtiyacımız olan iş fikri için temel oluşturabilir.

Girişimcilik Türleri

Girişimcilik Türleri

Hayatın her alanında girişimciliğin izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle birbirinden oldukça farklı çevre şartlarının ve ihtiyaçların kuşatmasında şekillenen farklı girişimcilik türlerinden söz edilebilir.

Girişimcilik Neden Önemli?

konomik açıdan girişimciliğin önemi en sade biçimde toplumun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri üretmek ya da pazarlamak…

Fikri Mülkiyet Hakkı

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet hakları resim, müzik, roman gibi sanat eserlerini de içine alacak biçimde her türlü buluş ve sanat eserini içer…