Etiket: Yönetim

20 Ocak 2020 0

Yönetim Fonksiyonları

Yazar: Lider Atlası

Yönetimin ne olduğunu açıklarken üzerinde önemle durulması gereken en önemli konulardan biri de yönetim fonksiyonlarıdır. Yönetim fonksiyonlarının tam olarak anlaşılması yönetici konumundaki kişilere, yaptıkları işlerle ilgili daha isabetli değerlendirmelerde bulunma imkanı sunar.

29 Nisan 2019 0

İşgören Seçimi

Yazar: Lider Atlası

Örgütler farklı sebeplere bağlı olarak yeni üyelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılama konusunda en önemli öncelik doğru iş için doğru kişiyi bulabilmektir.

25 Mart 2019 0

Yönetici ve Yönetici Rolleri

Yazar: Lider Atlası

Yönetim kavramı açıklanırken yönetimin bir süreç olduğu ve bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarının bulunduğu ifade edilmişti. Genel bir ifade ile bu aşamaları ve bir bütün olarak bu süreci yöneten kişi yöneticidir.

21 Mart 2019 0

Yönetim Nedir?

Yazar: Lider Atlası

İnsanlar arasında geliştirilen iş birliklerine uyum kazandırabilmek için yönetim konusu ön plana çıkmaktadır. Yönetim en sade biçimde başkaları aracılığıyla iş görmek olarak açıklanabilir.